Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie Abstrakt