Extrapolácie 2016 budú v októbri

      Comments Off on Extrapolácie 2016 budú v októbri

V dňoch 10.10.2016 – 31.10.2016 sa v Bratislave a v Košiciach uskutoční podujatie Extrapolácie 2016. Podujatie má za cieľ v kontexte historického vývoja slovenskej výpočtovej techniky hovoriť o súčasnosti a najmä budúcnosti informatiky u nás. Extrapolácie 2016 sa budú konať súčasne v dvoch slovenských mestách – Bratislava a Košice. Ústav informatiky je hlavným organizátorom podujatia v Bratislave.
Podujatím Extrapolácie 2016 si pripomíname aj 60. výročie Ústavu informatiky SAV, 40. výročie Výpočtového strediska SAV a 25. výročie Združenia Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.