Účasť na požiarnej skúške v Batizovciach

      Comments Off on Účasť na požiarnej skúške v Batizovciach

V dňoch 13. 1. – 14. 1. 2016 sa v experimentálnych laboratóriách spoločnosti FIRES: the Experts on Fire Safety v Batizovciach konala pod vedením doc. Ing. Juraja Olbřímka, PhD. a Ing. Sone Leitnerovej (SvF STU Bratislava) unikátna veľkorozmerná skúška požiarnej odolnosti vybraných detailov konštrukcie drevostavby. Experiment bol zameraný na požiarnu odolnosť styku steny a stropu a vplyv požiarnych bariér na šírenie požiaru v dutinách drevostavby. Na skúške sa zúčastnili odborníci v oblasti požiarnej bezpečnosti z popredných slovenských inštitúcií a zahraniční hostia z Českej republiky a Švédska. Na skúške sa na pozvanie organizátorov zúčastnili aj dvaja pracovníci ústavu, RNDr. Ján Glasa, CSc. a Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.