Archives

Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

28/02/2017 @ 9:30 am – 10:30 am –

Prednášajúci:
Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie)