Seminar 28. 2. 2017 at 9.30 in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 28. 2. 2017 at 9.30 in meeting room 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie Abstract