Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

V. Baričová (BVS, a.s.): Téma a ciele projektu “Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta” (CVR)
K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.): Výskum praktických možností aplikovania matematického modelu pre potreby prevádzky vodovodného systému
E. Pajorová: Vizualizácia vo vodnom hospodárstve
M. Dobrucký: Portálový prístup pre hydraulické simulácie
V. Šipková: Simulovanie technicko-hydraulických javov vo vodovodnej sieti veľkého mesta
P. Krammer: Dolovanie v hydrologických dátach