Seminár 16. 11. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 16. 11. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Pavol Nemec: Nanoštruktúrne povrchy oxidov kovov pre senzory plynov abstrakt