Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Marián Trnka: Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier Abstrakt