Extrapolácie 2016

      Comments Off on Extrapolácie 2016

Extrapolácie 2016

Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní
pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku

25.9. – 31.10. Bratislava / Košice

pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša
odborný garant Dr. h. c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných technológiách s víziami do blízkej budúcnosti, aby sa motivovali mladí ľudia pre štúdium a prácu v tejto oblasti.
Nadviazať na úspešnú akciu Extrapolácie 2015 v Košiciach a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej rozmeroch a vplyvoch.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre chorobu rušíme akciu Superpočítač na Slovensku – súbor prednášok, plánovanú na 24.10.2016 v rámci Extrapolácii 2016.
Nový termín, pravdepodobne koncom novembra včas oznámime.

viac info: www.extrapolacie2016.sk

Videá:
18.10.2016: 1.časť, 2.časť, 3.časť
19.10.2016: diskusia

extrapolacie ICT_SK_EU_2016