Semináre
Seminár Senzorické systémy a ich inšpekčné aplikácie v priemyselnom prostredí

Ing. Jaromír Klarák, PhD. (oddelenie dr. Š. Havlíka): Senzorické systémy a ich inšpekčné aplikácie v priemyselnom prostredí Pozvánka s abstraktom a prístupom

Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrol. rozšír. ich aktívnej oblasti detekcie plynov (online)

Ing. Pavol Nemec (Odd. elektrónovej litografie ÚI SAV): Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov Pozvánka s abstraktom a prístupom

Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku (online)

Ing. M. Kvassay, PhD., Ing. P. Krammer, Ing. R. Forgáč, PhD.: Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku Pozvánka s abstraktom a prístupom

Praktický seminár o informačnej bezpečnosti (online)

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. s kolegami z CSIRT (UPJŠ Košice): Praktický seminár o informačnej bezpečnosti Pozvánka s abstraktom a prístupom

Seminár “Informačná bezpečnosť” (online)

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. s kolegami z CSIRT (UPJŠ Košice): Informačná bezpečnosť Pozvánka s abstraktom a prístupom
Diskusia: Giang Nguyen, Štefan Dlugolinský: Predstavenie aktivít ÚI SAV v oblasti informačnej bezpečnosti