Semináre
Seminár Reducing the time and complexity in the early stages of product design…

Asad Saghari ( Irán – štipendista NŠP na ÚI SAV v oddelení I. Budinskej): Reducing the time and complexity in the early stages of product design processes through utilizing Knowledge Discovery in Databases (KDD) Pozvánka s abstraktom a prístupom

Seminár GPS-based Data-Driven Modeling of Ambulance Routing & Travel Time Prediction

Shima Rahmani (Irán – na ÚI SAV v odd. I.Budinskej): GPS-based Data-Driven Modeling of Ambulance Routing & Travel Time Prediction Pozvánka s abstraktom a prístupom

Seminár Senzorické systémy a ich inšpekčné aplikácie v priemyselnom prostredí

Ing. Jaromír Klarák, PhD. (oddelenie dr. Š. Havlíka): Senzorické systémy a ich inšpekčné aplikácie v priemyselnom prostredí Pozvánka s abstraktom a prístupom

Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrol. rozšír. ich aktívnej oblasti detekcie plynov (online)

Ing. Pavol Nemec (Odd. elektrónovej litografie ÚI SAV): Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov Pozvánka s abstraktom a prístupom

Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku (online)

Ing. M. Kvassay, PhD., Ing. P. Krammer, Ing. R. Forgáč, PhD.: Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku Pozvánka s abstraktom a prístupom