Informácie o našich aktivitách

        Seminár k obhajobe dizertačnej práce 24. 6. 2016 o 10:30 v zasadačke č. 456
Prednášajúci: J. Mojžiš (Vizualizácia, navigácia a objavovanie vzťahov v grafoch) → ...
        Extrapolácie 2016 budú v októbri
V dňoch 10.10.2016 - 31.10.2016 sa v Bratislave a v Košiciach uskutoční podujatie Extrapolácie 2016. Podujatie má za cieľ v kontexte historického vývoja slovenskej výpočtovej… → ...
        ICT Proposers’ Day
26.-27.9.2016 sa v Bratislave uskutoční ICT Proposers´ Day. Ústav informatiky bude na tomto podujatí prezentovať výsledky svojho výskumu, ako aj výsledky projektov rámcových programov v… → ...
        Seminár 7. 6. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Štefan Krištofík, PhD. (Samočinná rekonfigurácia pamäti RAM) → ...
        Seminár 30. 5. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Juraj Pristach (externý doktorand ÚI SAV – I.Budinská) (Platforma pre integráciu Smart zariadení v rámci inteligentného domu) → ...