Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov

      Comments Off on Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov

Od modemu k mobilu: Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov tech.sme.sk
Začiatok 90. rokov predstavoval na Slovensku obdobie mnohých zmien, spoločenských i technologických. Podobne ako v iných krajinách, aj u nás vznikali prvé zárodky „slovenského internetu“ na akademickej pôde.
Prvá slovenská webová stránka vznikla v roku 1994, vytvoril ju Ústav automatizácie a komunikácie v Banskej Bystrici.