Informácie o našich aktivitách

        Výročný seminár I. oddelenia vied SAV
Výročný seminár I. oddelenia vied SAV V dňoch 16.-17. februára 2016 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil tradičný seminár I. oddelenia vied. Seminár… → ...
        Prednáška pre žiakov BSK
Prednáška pre žiakov BSK Dňa 8.3.2016 sa uskutočnila prednáška I. Budinskej a J. Zelenku v rámci cyklu populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v… → ...
        Seminár 9. 2. 2016 o 11.00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Štefan Svetský, PhD. (MTF STU Bratislava) (Towards CEHI (Computer-enhanced Human Intelligence): The principle of Computer-enhanced Human Knowledge Processing for the Automation of Cognitive… → ...
        KaI 2016
Kybernetika a informatika KaI, 2-5. Februára 2016 v Levoči, medzinárodná konferencia pod záštitou IEEE → ...
        Doktorandské štúdium
ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU vypisuje výberové konanie na doktorandské štúdium v odboroch Aplikovaná informatika… → ...