Informácie o našich aktivitách

        Viedeň – Bratislava – Brno – Praha Seminár pre doktorandov
Vienna - Bratislava - Brno - Prague Joint Research Seminar for PhD Students, Bratislava, June 30, 2015 → ...
        IKT vo vodnom hospodárstve
Inovatívne informačno-komunikačné technológie (IKT) vo vodnom hospodárstve, 26.06.2015, ÚI SAV, Bratislava → ...
        Seminár 16. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednáša: Yancho Todorov (Neo-fuzzy neural networks for system modeling, identification and predictive control) → ...
        Seminár/workshop 9. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: J. Zelenka (Používanie systému MATLAB na klastri v CVTI) → ...
        Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: V. Baričová (BVS, a.s.) (Téma a ciele projektu "Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta" CVR), K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.) (Výskum praktických možností… → ...