Aktivity oddelenia návrhu a diagnostiky digitálnych systémov

Organizované výskumné podujatia

  • Konferencia Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS): DDECS 2008, DDECS 2004, DDECS 2000
  • Česko-slovenský seminár pre PhD. študentov z oblasti návrhu a diagnostiky: PAD 2011 (v spolupráci s FIIT STU), PAD 2006, PAD 2004
  • Medzinárodná letná škola zameraná na návrh systémov na čipe, ich testovanie a aplikácie – SoC 2004
  • Remote Educational Tools for Design and Testing – špeciálna sekcia na konferencii DSD’2005 Euromicro Conference on Digital System Design, Portugalsko, 2005

Kniha (učebnica)

  • Ako navrhovať digitálny obvod v grafickom návrhovom prostredí – metodická pomôcka pre študentov stredných škôl

    Ďalšie aktivity

        ICANN 2020 (LNCS)
• ICANN 2020 (LNCS, Neural Networks, ...) → ...
        IFAC AGRICONTROL 2019
• IFAC AGRICONTROL 2019 → ...
        Česko-slovenská informatika 1.-3.10.2019
V dňoch 1. – 3. 10. 2019 sa uskutoční seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov z Českej a Slovenskej republiky s názvom Česko-slovenská informatika. → ...
        Prezentácia ÚI SAV na akcii “Víkend so SAV”
Prezentácia Ústavu informatiky na akcii "Víkend so SAV" V rámci akcie "Víkend so Slovenskou akadémiou vied" sa mohli návštevníci zastaviť aj v stánku Ústavu informatiky… → ...
        Seminár 4.6.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Peter Malík, Štefan Krištofík (Very smart sensors) → ...