Informácie o našich aktivitách

        Seminár 4.12.2018 o 10:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúca: Heini Kallio (University of Helsinki, Fínsko) (Analysing second language prosody with wavelets) → ...
        Doktorandský seminár 6.12.2018 o 11:00 v m. č. 102
Prednášajúci: Ondrej Kachman (Efektívny multiplatformový proces pre aktualizáciu firmvéru vnorených nízkopríkonových zariadení - školiteľ Ladislav Hluchý) → ...
        Seminár 27.11.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Prof. Anatoliy Doroshenko, Dr. Oleksii Ignatenko (Formal and Adaptive Methods for Developing Efficient Parallel Programs; Game-theoretic approach to the problem of scheduling in parallel… → ...
        Vědci studentům
Ve dnech 23. – 24. října se v Bratislavě uskutečnil historicky první mezinárodní seminář z cyklu Vědci studentům s názvem Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem.… → ...
        Seminár ČAV v SAV
V dňoch 23. a 24. 10. 2018 sa uskutoční seminár ČAV v SAV v rámci podujatia Extrapolácie 2018. Seminár je určený pre stredoškolských študentov a… → ...