Semináre
FaceControl – komplexné komunikač. zariadenie pre inovatívne riadenie procesov v priemysle

Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (ÚI SAV): FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle prístup a abstrakt

Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (online)

Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (ÚI SAV): Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (Oddelenie senzorických systémov, ÚI SAV Banská Bystrica) prístup a abstrakt, prezentácia

Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie (online)

Ing. Pavol Nemec (ÚI SAV): Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania (Oddelenie elektrónovej litografie ÚI SAV)
prístup a abstrakt

Inteligentné agenty pre stratégiu reálneho času (online)

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Inteligentné agenty pre stratégiu reálneho času prístup a abstrakt Prezentácia

Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie (online)

prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (FEI STU): Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie prístup a abstrakt