Informácie o našich aktivitách

        Deň otvorených dverí 10.11.2020 od 9:30
Informačné technológie okolo nás - cyklus prednášok o najnovšom výskume v Ústave informatiky SAV V rámci Týždňa vedy a techniky ÚI SAV organizuje online Deň… → ...
        H2020 COBRA – CONversational BRAin
Dňa 6. novemra 2020 sa uskutoční prvé stretnutie účastníkov a doktorandov projektu H2020 COBRA - CONversational BRAin. Stretnutie organizuje prof. Š. Beňuš z nášho ústavu.… → ...
        FaceControl – komplexné komunikač. zariadenie pre inovatívne riadenie procesov v priemysle
Prednášajúci: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle) → ...
        Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (online)
Prednášajúci: Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín) → ...
        Upozornenie
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, vzhľadom na zvyšujúci sa počet ochorení na COVID-19 na Slovensku, Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení v zmysle platných nariadení… → ...