Aktivity oddelenia návrhu a diagnostiky digitálnych systémov

Organizované výskumné podujatia

  • Konferencia Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS): DDECS 2008, DDECS 2004, DDECS 2000
  • Česko-slovenský seminár pre PhD. študentov z oblasti návrhu a diagnostiky: PAD 2011 (v spolupráci s FIIT STU), PAD 2006, PAD 2004
  • Medzinárodná letná škola zameraná na návrh systémov na čipe, ich testovanie a aplikácie – SoC 2004
  • Remote Educational Tools for Design and Testing – špeciálna sekcia na konferencii DSD’2005 Euromicro Conference on Digital System Design, Portugalsko, 2005

Kniha (učebnica)

  • Ako navrhovať digitálny obvod v grafickom návrhovom prostredí – metodická pomôcka pre študentov stredných škôl

    Ďalšie aktivity

        Seminár 4.6.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Peter Malík, Štefan Krištofík (Very smart sensors) → ...
        Seminár 17. 10. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Štefan Krištofík (Hardvérová redundancia založená na rekonfigurovateľných logických blokoch) → ...
        Seminár 11. 4. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Mgr. Marek Košta, PhD. (Better Answers to Real Questions) → ...
        Seminár 17. 1. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Marek Košta (Real Quantifier Elimination) → ...
        Seminár 7. 6. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Štefan Krištofík, PhD. (Samočinná rekonfigurácia pamäti RAM) → ...