Informácie o našich aktivitách

        Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrol. rozšír. ich aktívnej oblasti detekcie plynov (online)
Prednášajúci: Ing. Pavol Nemec (Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov) → ...
        Rozhovor: Slovenský cloud pre otvorenú vedu
Slovenský cloud pre otvorenú vedu (15.6.2021) ROZHOVOR (doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. z Ústavu informatiky SAV): Umelá inteligencia je považovaná za jednu z kľúčových technológií… → ...
        Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku (online)
Prednášajúci: Ing. M. Kvassay, PhD., Ing. P. Krammer, Ing. R. Forgáč, PhD. (Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku) → ...
        Praktický seminár o informačnej bezpečnosti (online)
Prednášajúci: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. z CSIRT UPJŠ (Praktický seminár o informačnej bezpečnosti) → ...
        RAAD 2021
The 30th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2021, will be held in Futuroscope-Poitiers, France, at the Pprime Institute, from June 21 to… → ...