European Structural Funds

Centre of Excelence for New Technologies in Electrical Engineering
Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike – II. etapa
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kostič Ivan
Duration: 1.3.2010 – 28.2.2013
Web page: http://www.elu.sav.sk/old/cente/index.html
Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering
Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike – I.etapa
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kostič Ivan
Duration: 15.5.2009 – 14.5.2011
Web page: http://www.elu.sav.sk/old/cente/index.html
Centre for the Research of Risks of Water Distribution in a Large City (CVR)
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou velkého mesta
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.7.2012 – 30.6.2015

Electronic services of General prosecution of the SR
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
Program:
Project leader: Ing. Rusko Milan PhD.
Duration: 1.6.2013 – 1.6.2015

FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
Program:
Project leader: Ing. Forgáč Radoslav PhD.
Duration: 1.3.2019 – 31.10.2020
Web page: https://www.ui.sav.sk/w/wp-content/uploads/FACECONTROL_web.pdf
Competence Center for SMART Technologies for Electronics and Informatics Systems and Services (KC-INTELINSYS)
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.9.2011 – 30.6.2015

Micro-electro-mechanical structures and sensors for aplication in automotive industry
Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a dopraveKód
Program:
Project leader: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Web page: http://mems.sk
(EkoWatt)
Odolný senzorický systém do priemyselných prostredí s vysokými tlakmi, teplotami a vysokým stupňom elektromagnetického rušenia
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Duration: 1.1.2011 – 31.10.2013
Web page: http://www. ekowatt.sk/projekty/
Annotation: The aim of the project is to create a sensoric system for extreme environments resistant to high temperatures up to 400ºC, high pressures up to 1000 bar and for environments with electromagnetic perturbation. The resistant system of sensors is aimed for embedded control systems of technological processes, where the above mentioned surrounding conditions occur in various combinations. Among such systems belong ultradeep drill holes for generation of electric energy from geothermal sources at the depth up to 10 km, similar conditions can be found also in some complex metalurgic processes, demanding welding processes, in research and in produjction of novel materials at high temperatures and pressures, in military sphere and in controlling new hybrid electric automobiles.
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services
Podpora budovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.5.2009 – 30.4.2011

Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby – II
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.1.2014

Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.5.2010 – 30.4.2012
Web page: http://www.anasoft.com/sk/pages/Priemyselny-vyskum.shtml
Slovak infrastructure for high performance computing (SIVVP)
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 15.1.2010 – 31.12.2015

Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.6.2020 – 30.11.2022

(CRISIS)
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 3.1.2011 – 31.12.2013

(RPKOM)
Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 3.1.2011 – 30.6.2014