Seminars
Seminar “Information security” (online) 28.4.2021 at 13:00

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (CSIRT, UPJŠ Košice): Information security abstract
Diskusion: Giang Nguyen, Štefan Dlugolinský: Activities of II SAS in Information security

Online Seminar 3.3.2020 at 11:00

Ing. Sepideh H. Dolatabadi (PhD student at II SAS), Ing. Zoltán Balogh, PhD. (leader of the project SOON): Using machine learning classification to design the predictive maintenance system
abstract

Seminar 27.10.2020 online

Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (ÚI SAV): FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle abstract

Online seminar 13.10.2020

Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (ÚI SAV): Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (Oddelenie senzorických systémov, ÚI SAV Banská Bystrica) abstract, prezentation

Online Seminar 25.6.2020 at 10:00

Ing. Pavol Nemec (ÚI SAV): Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania (Electron beam lithography)
abstract