Activities of the Parallel Computational Methods and Algorithms department
        Seminar 11.3.2020 at 11:00 in meeting room 102
Lecturer: Peter Weisenpacher (Influence of the Geometry of Emergency LAY-BYS on Smoke Stratification in case of Fire in Bi-directional Tunnel) → ...
        Colleague Mgr. Branislav Rabatin winning scholarship for doctoral study at the Florida State University
We would like to congratulate to our colleague Mgr. Branislav Rabatin for winning scholarship for doctoral study at the Florida State University. We wish Branislav… → ...
        Seminar 13.6.2018 at 14:00 in meeting room 102
Lecturer: B. Rabatin (Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami) → ...
        Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102
Lecturer: P. Weisenpacher (Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli) → ...
        Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102
Lecturer: V. Britaňák (Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady) → ...