Activities of the Parallel Computational Methods and Algorithms department
        Colleague Mgr. Branislav Rabatin winning scholarship for doctoral study at the Florida State University
We would like to congratulate to our colleague Mgr. Branislav Rabatin for winning scholarship for doctoral study at the Florida State University. We wish Branislav… → ...
        Seminar 13.6.2018 at 14:00 in meeting room 102
Lecturer: B. Rabatin (Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami) → ...
        Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102
Lecturer: P. Weisenpacher (Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli) → ...
        Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102
Lecturer: V. Britaňák (Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady) → ...
        Seminar 28. 2. 2017 at 9.30 in meeting room 102
Lecturer: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie) → ...