Seminars
Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli abstract

Seminar 10. 4. 2018 at 14:00 in meeting room 102

Dr. Ľuboš Hládek (MRC/CSO Institute of Hearing Research – Scottish Section, University of Nottingham, Glasgow, UK): Pozornosťou ovládané načúvacie prístroje na princípe snímania zraku abstract

Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102

RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.: Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady Invitation

Seminar 20. 2. 2018 at 10.00 in meeting room 102

Mgr. L. Nado, PhD. (Institute of Forest Ecology SAS) a Ing. J. Zelenka, PhD.: SkyBat – a swarm robotic model inspired by fission-fusion behaviour of bats abstract

Seminar 30. 1. 2018 at 11:00 in meeting room 102

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.: Hlboké učenie s Keras a OpenCV3 abstract