Info about our Activities

        Seminár 15. 3. 2016 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: M. Rusko, M. Trnka, J. Pálfy (Overenie identity hovoriaceho podľa hlasu a jeho prípadné použitie v leteckých bezpečnostných systémoch) → ...
        Evaluating Seminar
Evaluating Seminar The evaluating seminar of II SAS was held on March 21, 2016. The seminar was organized by the Scientific Council and after the… → ...
        Annual Seminar of I. Department of the SAS
Annual Seminar of I. Department of the SAS A traditional evaluating seminar of the I. department of the SAS was held on February 16-17, 2016… → ...
        Lecture for Students from Bratislava Self-Governing Region
Lecture for Students from Bratislava Self-Governing Region I. BUDINSKÁ and J. Zelenka lectured on March 8, 2016 in the cycle of popular science lectures of… → ...
        Seminár 9. 2. 2016 o 11.00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Štefan Svetský, PhD. (MTF STU Bratislava) (Towards CEHI (Computer-enhanced Human Intelligence): The principle of Computer-enhanced Human Knowledge Processing for the Automation of Cognitive… → ...