Seminár k obhajobe dizertačnej práce 24. 6. 2016 o 10:30 v zasadačke č. 456

      Comments Off on Seminár k obhajobe dizertačnej práce 24. 6. 2016 o 10:30 v zasadačke č. 456

Ján Mojžiš: Vizualizácia, navigácia a objavovanie vzťahov v grafoch