Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 20. 3. 2018 at 10.30 in meeting room 102

RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.: Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady Invitation