Seminar 15. 11. 2016 at 10.00 am in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 15. 11. 2016 at 10.00 am in meeting room 102

I. Guoth: Rozpoznávanie emócií z reči s použitím príznakov fázového spektra (supervisor M. Rusko)
abstract and presentation