Seminar 15. 11. 2016 at 10.00 am in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 15. 11. 2016 at 10.00 am in meeting room 102

When

15/11/2016    
10:00 am - 11:00 am

Event Type

I. Guoth: Rozpoznávanie emócií z reči s použitím príznakov fázového spektra (supervisor M. Rusko)
abstract and presentation