Seminar 12. 12. 2017 at 9.30 in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 12. 12. 2017 at 9.30 in meeting room 102

M. Rusko, M. Trnka, S. Darjaa, R.Sabo: Oklamanie systému automatickej verifikácie hovoriaceho pomocou syntézy reči abstract