Info about our Activities

        Seminár 10. 11. 2015; 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Dr. Alexandre Riazanov (CTO, IPSNP Computing Inc, and Senior Research Scientist, University of New Brunswick, Canada) (Comprehensive Self-service Life Science Data Federation with Semantic… → ...
        Seminár 29. 10. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: M. Bobák (Používanie LATEX-u) → ...
        Seminár 27. 10. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102 (v rámci riešenia projektu APVV SK-FR-2013-0032)
Prednášajúci: Prof. Dr. Karol Hricovini (Laboratoire de Physique des Matériaux et des Surfaces, Université Cergy-Pontoise, Francúzsko) (2D Electron Gas for Spintronics Applications) → ...
        Seminár 13. 10. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: P. Nemec (Nanostructured surfaces of metal oxides for gas sensors) → ...
        Doktorandský seminár (za účasti členov Spoločnej odborovej komisie STU pre odbor Aplikovaná informatika) 12.8.2015 o 10.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Roman Krakovský (Spracovanie informačných zdrojov v multidimenzionálnom priestore dát pomocou projektívnej ART neurónovej siete) → ...