Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102

P. Krammer: Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch
J. Mojžiš: Pregel – nový distribuovaný výpočtový model