Activities of the Speech analysis and synthesis department
        Lecture for System Administrators at General Prosecutors Office of the SR
Lecture by Robert Sabo, PhD. for System Administrators at General Prosecutors Office of the Slovak Republic A training course for system administrators at the General… → ...
        Seminár 15. 3. 2016 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: M. Rusko, M. Trnka, J. Pálfy (Overenie identity hovoriaceho podľa hlasu a jeho prípadné použitie v leteckých bezpečnostných systémoch) → ...