iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version

Informačné materiály

Podpora EGEE aplikácií

Používateľská komunita EGEE (Enabling Grids for E-sciencE – Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu) spúšťa aplikácie rôznych výskumných oblastí ako napr. multimédiá, finančníctvo, archeológia, ochrana obyvateľstva. EGEE poskytuje svojim používateľom celú škálu podporných služieb na pomoc pri využívaní výhod gridového počítania. ...   čítať ďalej »
[20.8.08]

Astrofyzikálne aplikácie

Astrofyzikálna komunita v EGEE (Enabling Grids for E-sciencE – Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu) sa rozrastá v počte astronomických výskumných skupín ako aj v počte aplikácií. Od roku 2004 EGEE podporoval dve astrofyzikálne aplikácie: Planck a Magic. Začiatkom roku 2007 tieto aplikácie získali svoj vlastný „klaster“, resp. im vyhradenú skupinu počítačov.   čítať ďalej »
[20.8.08]

Aplikácie vied o Zemi a geofyzikálne aplikácie

Členovia EGEE komunity vied o Zemi a geofyzikálnej komunity pochádzajú z akademických, priemyselných a výskumných organizácií. Aplikácie pokrývajú viacero oblastí: chémiu atmosféry, meteorológiu, pevninovú fyziku, hydrológiu, geovedy, klimatológiu a kozmické počasie.   čítať ďalej »
[20.8.08]

Podpora virtuálnych organizácií

Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu (Enabling Grids for E-sciencE) podporuje celosvetovú gridovú infraštruktúru a poskytuje služby rôznym veľkým i malým skupinám používateľov. Virtuálne organizácie (VO) sú skupiny používateľov, ktorí majú podobné ciele a chcú zdieľať výpočtové prostriedky a skúsenosti. VO majú centrálnu úlohu v oblasti oprávnení v gride. VO rozhodujú o svojich členoch a o prístupových právach jednotlivých používateľov k prostriedkom VO.   čítať ďalej »
[20.8.08]

Priama podpora používateľov

Projekt Enabling Grids for E-sciencE Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu poskytuje služby pre viac ako 200 virtuálnych organizácií s rôznou úrovňou skúseností s používaním gridov. Súčasťou všeobecnej podpory používateľov   čítať ďalej »
[20.8.08]

Ak máte záujem o ďaľšie informačné materiály, týkajúce sa projektu EGEE, kliknite sem alebo sem.