iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version

Kontakty na EGEE SK

Riaditeľ ÚI SAV: Dr. Ladislav Hluchý
e-mail:  hluchy.ui@savba.sk
Adresa: Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
Slovakia
Secretary: Tel/Fax: +421 2 5477 1004
e-mail:  sekr.ui@savba.sk
 
 
Gridové certifikáty: Ing. Miroslav Dobrucký
e-mail:  dobrucky.ui@savba.sk