iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version

Informácie o možných aplikáciách

V súčasnosti je na gridovej infraštruktúre EGEE k dispozícii viacej než 20 aplikácií z 10 vedných oblastí.

Príklady aplikácií

  • Astrofyzika - MAGIC, Planck
  • Výpočtová chémia
  • Vedy o zemi - Pozorovanie zeme, Fyzika pevnín, Hydrológia, Klimatické zmeny
  • Finančné simulácie - E-GRID
  • Fúzia
  • Geofyzika - EGEODE
  • Fyzika vysokých energií - 4 LHC experimenty (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) BaBar, CDF, DO, ZEUS
  • Vedy o živote - Bioinformatika (objavovanie liekov, GPS@, Xmipp_MLrefine, atd.)
  • Spracovanie medicínskych snímkov (GATE, CDSS, gPTM3D, SiMRI 3D, atd.)
  • Multimédiá
 
viac info ...