iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version

EGEE aktivity

Projekt EGEE-II je organizovaný do 11 aktivít, ktoré sú rozdelené do 3 hlavných oblastí:
  • Sieťové aktivity (Networking Activities NA) obsahujú manažment a koordináciu všetkých komunikačných aspektov projektu
  • Servisné aktivity (Service Activities SA) obsahujú podporu, činnosť a manažment Gridu ako aj prevádzku sieťových prostriedkov
  • Výskumné aktivity (Research Activities JRA) sa sústreďujú na výskum a vývoj v oblasti gridov.
 
viac info ...