iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version

Archív informačných materiálov

gLite: Gridový middleware budúcej generácie pre EGEE

Rozhodujúcou zložkou pri každom úsilí o gridové výpočty je middleware (stredná vrstva). Pre EGEE bolo prijaté rozhodnutie, že najlepšou cestou bude dvojfázový prístup. Pôvodne EGEE využíval middleware založený na výsledkoch Európskeho DataGridového projektu ...   čítať ďalej »
[20.9.07]

GILDA: Vstupný bod do Gridovej infraštruktúry EGEE

Poslaním EGEE je budovanie Gridov, konkrétne veľmi rozsiahleho produkčného Gridu pre vedcov z celého sveta. Aj keď hlavným produktom projektu je tento Grid, jeho vybudovanie si vyžaduje vytvorenie mnohých menších Gridov pre rôzne úlohy, napr. testovanie softwaru a pred-produkciu.   čítať ďalej »
[20.9.07]

EGEE II

EGEE II bude pokračovať v činnosti projektu EGEE, ktorý tvoril prvú, 2-ročnú fázu z celkového 4-ročného programu vyvíjajúceho gridovú infraštruktúru produkčnej kvality pre výskumnú obec v Európe i mimo nej.   čítať ďalej »
[17.5.06]

Ako sa zapojiť

Projekt EGEE je určený na podporu čo najväčšieho rozsahu výskumných oblastí a aplikácií, a preto sa intenzívne snaží zapojiť do svojej práce rôznych záujemcov.   čítať ďalej »
[13.9.07]

Priemysel: Ako sa zapojiť

Projekt EGEE je pevne orientovaný na úzke spojenie s priemyslom. Projekt ponúka viacero spôsobov ako sa zapojiť, od zdieľania informácií až po plnú technickú spoluprácu ...   čítať ďalej »
[25.4.06]

Príbuzné projekty

EGEE: Spoluprácou dosiahnuť viac   -   Projekt Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu (Enabling Grids for E-sciencE EGEE) prevádzkuje pre európsku vedeckú a výskumnú komunitu gridovú infraštruktúru s viac ako 200 sídlami, ktoré poskytujú viac než 30 000 CPU (procesorových jednotiek).   čítať ďalej »
[20.9.07]

Aplikácie na EGEE

Projekt Sprístupnenie Gridov pre Elektronickú Vedu (Enabling Grids for EScience EGEE) začal prácou dvoch vedeckých skupín - Fyzika vysokých energií (High Energy Physics, HEP) a Biomedicína ...   čítať ďalej »
[11.9.06]

Astrofyzikálne aplikácie

Pre oblasť astrofyziky má EGEE dve hlavné virtuálne organizácie: Planckova misia Európskej vesmírnej agentúry (European Space Agency ESA) v oblasti výpočtov pre astrofyziku a MAGIC v oblasti astro-časticovej fyziky.   čítať ďalej »
[13.9.07]

Aplikácie vied o Zemi a geofyzikálne aplikácie

EGEE komunita vied o Zemi a geofyzikálna komunita podporujú päť špecifických oblastí: geoveda, hygrológia, pozorovanie Zeme, podnebie a pevninová fyzika.   čítať ďalej »
[20.9.07]

Aplikácie jadrovej syntézy

Medzinárodný experimentálny termonukleárny reaktor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) predstavuje spoločný projekt medzinárodného výskumu a vývoja, cieľom ktorého je demonštrovať vedeckú a technickú použiteľnosť jadrovej energie.   čítať ďalej »
[20.9.07]

Aplikácie fyziky vysokých energií

Komunita fyziky vysokých energií predstavuje jednu z pilotných aplikačných oblastí infraštruktúry EGEE a je najväčším používateľom tohoto gridu.   čítať ďalej »
[14.9.07]

Aplikácie výpočtovej chémie

Virtuálna organizácia výpočtovej chémie bola vytvorená na prevádzkovanie molekulárneho simulátora GEMS (Grid Enabled Molecular Simulator).   čítať ďalej »
[11.9.06]

Biomedicínske aplikácie

Biomedicína patrí medzi hlavné aplikačné oblasti projektu EGEE. Z tejto oblasti už bolo prenesených na grid alebo je v štádiu prenosu 23 aplikácií, ktoré možno rozdeliť do troch podoblastí: spracovanie medicínskych snímkov, biomedicína a vývoj liekov.   čítať ďalej »
[20.9.07]

Ak máte záujem o ďaľšie informačné materiály, týkajúce sa projektu EGEE, kliknite sem alebo sem.