iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version

EGEE Informačný deň pre zdravotníctvo, Bratislava, 19. september 2007

Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave pripravil jednodňovú akciu pre slovenskú zdravotnícku odbornú komunitu, ktorej cieľom bolo informovať o možnostiach využitia moderných výpočtových gridových technológií v oblasti medicíny, farmaceutického priemyslu a ďalších príbuzných oblastí

Grid & Pharmaceutical and Biomedical Challenges

pod záštitou MUDr. Ivana Valentoviča, ministra zdravotníctva SR


Dátum: 19. september 2007
Organizátor: Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied, 845 07 Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚI SAV
Miesto: Hotel SOREA, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava, Slovakia,     poloha
 

Sponzor: SAMSUNG

Informačný deň pre zdravotníctvo sa uskutočnil 19. septembra 2007 v Bratislave a bol organizovaný v rámci série akcií podobného typu podporovaných medzinárodným konzorciom EGEE. viac info

Rôzne väčšie či menšie komunity používajú gridovú infraštruktúru EGEE ako prostriedok pre svoju každodennú prácu. V súčasnosti bežiace aplikácie pochádzajú z oblastí fyziky vysokých energií, biologických a medicínskych vied, vied o Zemi, astrofyziky a výpočtovej chémie. Biomedicína patrí medzi veľké aplikačné oblasti projektu EGEE. Obsahuje viacero aplikácií, ktoré sú už prenesené na grid a ktoré sú rozdelené do troch oblastí: spracovanie medicínskych snímkov, biomedicína a objavovanie liekov. Posledná podobne zameraná akcia sa konala 24. novembra 2006 v Helsinkách pod názvom EGEE Industry Day - Biomedical Challenges in Grid Adoption between Research and Industry.

Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied má viacročné skúsenosti v oblasti gridového počítania. Informačný deň pre zdravotníctvo sme pripravili v snahe umožniť prístup reprezentantov slovenského zdravotníctva ku gridovej infraštruktúre EGEE.

Hlavné témy prezentácií:

  • Všeobecný úvod ku gridom a konkrétne k infraštruktúre EGEE, s krátkymi príkladmi uplatnenia v rôznych oblastiach, napr. astrofyzika, bioinformatika, výpočtová chémia, medicína, bankovníctvo a pod.
  • Prezentácie úspešne realizovaných aplikácií v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotníctva v krajinách EÚ
  • Aktuálne informácie o súčasnom stave eHealth na Slovensku.

Program

Prezentácie

Fotky: Set 1   Set 2