Category Archives: Spoločné

Výročný seminár I. oddelenia vied SAV

      Comments Off on Výročný seminár I. oddelenia vied SAV

Výročný seminár I. oddelenia vied SAV V dňoch 16.-17. februára 2016 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil tradičný seminár I. oddelenia vied. Seminár bol spojený s poradou riaditeľov a predsedov vedeckých rád za prítomnosti zástupcov v sneme. Na seminári boli prezentované výsledky jednotlivých ústavov v roku 2015.

Doktorandské štúdium

      Comments Off on Doktorandské štúdium

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU vypisuje výberové konanie na doktorandské štúdium v odboroch Aplikovaná informatika a Robotika a kybernetika. Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom informačného systému STU najneskôr do… Read more »

60. výročie založenia ústavu

      Comments Off on 60. výročie založenia ústavu

V roku 2016 oslávil ústav 60. výročie svojho založenia: Foto Ústav informatiky SAV je priamym nástupcom Ústavu technickej kybernetiky SAV, ktorý vznikol v roku 1966 transformáciou Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV. Laboratórium bolo založené v r. 1956, 3 roky po založení SAV. Príhovor Akademika Ivana Plandera →…

Počítač RPP-16

      Comments Off on Počítač RPP-16

Počítač RPP-16 (Rýchly Programový Procesor so 16-bitovým slovom) bol prvý československý riadiaci počítač tretej generácie. Bol vyvinutý v rokoch 1965 – 1968 v základnom výskume na Ústave technickej kybernetiky SAV. Úloha mala názov “Výskum rýchleho programového procesora”. Po jej úspešnom ukončení nadviazala na ňu v roku 1969 samostatná hlavná úloha… Read more »

Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané

      Comments Off on Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané

Na webstránke FIIT STU v Bratislave boli zverejnené dve témy pre doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej efektívnej realizácie na vysokovýkonných počítačových systémoch. Termín podania prihlášky: 31. máj 2016. Bližšie informácie možno nájsť tu.