Category Archives: Spoločné

Akreditácia 2012-2015

      Comments Off on Akreditácia 2012-2015

Akreditácia 2012-2015 Stretnutie medzinárodného hodnotiaceho panelu s akademickou obcou ústavu sa uskutočnilo v zasadačke ÚI SAV v pondelok 7.11.2016 o 14:30. Prezentácia Program →…

Extrapolácie 2016

      Comments Off on Extrapolácie 2016

Extrapolácie 2016 Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní 25.9.-31.10. Bratislava/Košice Pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných technológiách s víziami … →…… Read more »

47th e-IRG Delegates Meeting

      Comments Off on 47th e-IRG Delegates Meeting

47th e-IRG Delegates Meeting Prvé neverejné zasadanie delegátov e-IRG v rámci slovenského predsedníctva v EÚ začína na poludnie 26. septembra a trvá do poobedia 27. septembra v priestoroch Domu Európskej únie – v Európskom informačnom centre v Bratislave na Palisádoch. Slovenskú republiku v e-IRG reprezentuje Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc…. Read more »

ICT Proposers’ Day

      Comments Off on ICT Proposers’ Day

26.-27.9.2016 sa v Bratislave uskutoční ICT Proposers´ Day. Ústav informatiky bude na tomto podujatí prezentovať výsledky svojho výskumu, ako aj výsledky projektov rámcových programov v tzv. Slovak village. →… Registrácia na podujatie je otvorená do 19.9.2016. ICT Proposers´ Day web, twitter.

Extrapolácie 2016 budú v októbri

      Comments Off on Extrapolácie 2016 budú v októbri

V dňoch 10.10.2016 – 31.10.2016 sa v Bratislave a v Košiciach uskutoční podujatie Extrapolácie 2016. Podujatie má za cieľ v kontexte historického vývoja slovenskej výpočtovej techniky hovoriť o súčasnosti a najmä budúcnosti informatiky u nás. Extrapolácie 2016 sa budú konať súčasne v dvoch slovenských mestách – Bratislava a Košice. Ústav… Read more »

Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia

      Comments Off on Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia

Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia Dňa 23.3.2016 navštívili náš ústav študenti informatického odboru Tatranskej akadémie v Poprade spolu so svojimi pedagógmi. O program pre študentov sa postarali naši kolegovia J. Zelenka, J. Mojžiš, O. Kachmann, M. Dobrucký, I. Kostič. Prezentovali im niektoré výsledky našej práce a… Read more »

Hodnotiaci seminár

      Comments Off on Hodnotiaci seminár

Hodnotiaci seminár 21.3.2016 sa uskutočnil hodnotiaci seminár oddelení ÚI SAV. Seminár zorganizovala Vedecká rada a po jeho ukončení sa uskutočnilo zasadnutie vedeckej rady. Na seminári prezentovali jednotlivé oddelenia svoje výstupy za rok 2016 aj s ohľadom na plnenie kritérií, ktoré schválila vedecká rada začiatkom roku 2015. Predseda vedeckej rady pripravil… Read more »

Výročný seminár I. oddelenia vied SAV

      Comments Off on Výročný seminár I. oddelenia vied SAV

Výročný seminár I. oddelenia vied SAV V dňoch 16.-17. februára 2016 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil tradičný seminár I. oddelenia vied. Seminár bol spojený s poradou riaditeľov a predsedov vedeckých rád za prítomnosti zástupcov v sneme. Na seminári boli prezentované výsledky jednotlivých ústavov v roku 2015.

Doktorandské štúdium

      Comments Off on Doktorandské štúdium

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU vypisuje výberové konanie na doktorandské štúdium v odboroch Aplikovaná informatika a Robotika a kybernetika. Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom informačného systému STU najneskôr do… Read more »