Tag Archives: Napísali o nás

Zdieľajme výskumné dáta bez bariér

      Comments Off on Zdieľajme výskumné dáta bez bariér

Otvorený výskum, otvorená veda, otvorená akadémia. Nič z toho nemôže existovať bez otvorených dát. Ústav informatiky SAV zorganizoval stretnutie zástupcov organizácie Research Data Alliance so slovenskými výskumníkmi,… Aktuality SAV

Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov

      Comments Off on Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov

Od modemu k mobilu: Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov tech.sme.sk Začiatok 90. rokov predstavoval na Slovensku obdobie mnohých zmien, spoločenských i technologických. Podobne ako v iných krajinách, aj u nás vznikali prvé zárodky „slovenského internetu“ na akademickej pôde. Prvá slovenská webová stránka vznikla v roku 1994, vytvoril ju… Read more »

Pohľady do nanosveta

      Comments Off on Pohľady do nanosveta

Príspevok do populárnej knihy o vede a technike “Pohľady do nanosveta”, autor Dr. H. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., ISBN 978-80-8115-207-8 (materiály z výskumných projektov, str. 26, 32, 33, 102).

Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum

      Comments Off on Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum

Naša účasť na vývoji analyzátora MIDAS Slovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV). Umožní to prepojiť doterajšie výskumné aktivity ústavov SAV v kozmickej fyzike (vrátane astronómie, astrofyziky a geofyziky), kozmickej biológii a medicíne, materiálovom inžinierstve a v diaľkovom prieskume Zeme s… Read more »