Tag Archives: No Ak

Nie v Aktivitách

Medaila Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD.

      Comments Off on Medaila Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD.

Prof. Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave udelila Medailu Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD. za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií dňa 18.4.2018. Zamestnanci Ústavu informatiky SAV srdečne blahoželajú!

FIIT STU v Bratislave organizuje Jarnú školu pre študentov doktorandského štúdia

      Comments Off on FIIT STU v Bratislave organizuje Jarnú školu pre študentov doktorandského štúdia

FIIT STU v Bratislave organizuje Jarnú školu pre študentov doktorandského štúdia: SPRING SCHOOL – „Cryptocurrencies and Blockchain (observations, status, impact and future)“ Kedy: 19. apríl 2018 Kde: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave Prednašajúci: Bebo White, SLAC Web: www.fiit.stuba.sk/springschool2018 Registrácia pre diskusné sekcie: www.fiit.stuba.sk/registracia do 15. aprila, 24:00… Read more »

Nový režim vstupu do budovy

      Comments Off on Nový režim vstupu do budovy

Príkaz riaditeľky č. 1/2018, ktorým sa vydáva Smernica č. 1/2018 “Režim vstupu do objektov Ústavu informatiky SAV a systém evidencie dochádzky zamestnancov”.

Super nápad našich vedcov: Takto ste karty ešte nikdy nehrali. Našepkáva robot!

      Comments Off on Super nápad našich vedcov: Takto ste karty ešte nikdy nehrali. Našepkáva robot!

Aj toto je možné! Vedci na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied testujú roboty, ktoré radia pri hrách so žolíkovými kartami! Pozrite sa, o čo ide v tomto unikátnom experimente … (10.8.2017) pluska.sk

Roboty pri kartovej hre

      Comments Off on Roboty pri kartovej hre

Môžu byť spoločníkmi, navigátormi, alebo pomocníkmi – tieto funkcie plnia automatické systémy v podobe smartfónov, virtuálnych postavičiek či robotov. V budúcnosti … (10.8.2017) Aktuality SAV

Pracovné stretnutie RDA

      Comments Off on Pracovné stretnutie RDA

Research Data Alliance (RDA) sa stretli so slovenskými výskumníkmi 23. mája 2017 v Bratislave na pôde ÚI SAV. S viac ako 4900 členmi zo 118 krajín, RDA zahŕňa profesionálov dátovej vedy z rôznych disciplín, vrátane akademickej oblasti, agronómie, chémie, biológie, knižničných vied, vied o Zemi, astronómie a meteorológie. Európska vetva… Read more »

Spevácky zbor ÚTK SAV

      Comments Off on Spevácky zbor ÚTK SAV

Spevácky zbor ÚTK SAV Spevácky zbor ÚTK SAV vznikol v 80-tych rokoch 20. storočia na podnet RNDr. Rudolfa Hamerlika, CSc., ktorý sa podujal viesť tento zbor ako dirigent. V tomto zmiešanom štvorhlasnom zbore (soprán, alt, tenor a bas) účinkovalo celkove 23 členov. Podporou zboru boli niektorí členovia, ktorí účinkovali aj… Read more »

Vilo Mlích, spoluautor systému RSM F-16 pre RPP-16 z roku 1980, nás navždy opustil

      Comments Off on Vilo Mlích, spoluautor systému RSM F-16 pre RPP-16 z roku 1980, nás navždy opustil

Vilo Mlích, spoluautor systému RSM F-16 pre RPP-16 z roku 1980, ktorým sa RPP-16 javilo pre používateľa ako počítač SMEP, nás navždy opustil. Ešte v roku 2014 navštívil Stálu výstavu s delegáciou zo Slušovíc. Fotografia trojice FFM – Frnka, Fabini, Mlích pri RPP-16 je po 34 rokoch od predvádzania ich… Read more »