Aktivity oddelenia elektrónovej litografie
ICT Proposers’ Day 2016 v Inchebe 26.-27.9.2016 – jedno z najväčších podujatí, ktoré podporuje európsky výskum a inovácie v oblasti IT a zameriava sa na pracovný program Horizont 2020 na roky 2016 – 2017.
Oddelenie EBL ÚI SAV sa prezentovalo v stánku ÚI SAV posterom o výsledkoch svojho výskumu v oblasti mikrotechnológií a ponuke aplikácií výskumu EBL pre výkumné inštitúcie, univerzity a firmy.
V septembri bol podaný návrh projektu H2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation
Call: H2020-SwafS-2016-17 Science with and for Society
Topic: SwafS-15-2016 Open Schooling and collaboration on science education
Types of action: CSA (Coordination and support action)
Proposal number: SEP-210361487
Project proposal: Science ? Do It Yourself, Acronym: SciDIY
Coordinating organisation: the Technical University of Valencia, Spain
        Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie (online)
Prednášajúci: Ing. Pavol Nemec (Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania) → ...
        Pracovné stretnutie projektu SAS-Most
Výročné pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most Dňa 18.6.2019 o 11:00 sa v zasadačke Ústavu informatiky SAV uskutočnilo v poradí druhé pracovné stretnutie riešiteľov… → ...
        Seminár 18.6.2019 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Hung-Yin Tsai (Fabrication and Field Emission Characteristics of Carbon-Based Nano Composite Materials) → ...
        MME 2018
V dňoch 26. - 29. 8. 2018 sa uskutočnila v Kongresovom centre v Smoleniciach medzinárodná konferencia „Micromechanics and Microsystems Europe Workshop“ → ...
        Seminár 22.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Prof. Hung-Yin Tsai (Study on field emission characteristics of carbon based structures fabricated by CVD method) → ...