Aktivity oddelenia návrhu a diagnostiky digitálnych systémov

Organizované výskumné podujatia

  • Konferencia Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS): DDECS 2008, DDECS 2004, DDECS 2000
  • Česko-slovenský seminár pre PhD. študentov z oblasti návrhu a diagnostiky: PAD 2011 (v spolupráci s FIIT STU), PAD 2006, PAD 2004
  • Medzinárodná letná škola zameraná na návrh systémov na čipe, ich testovanie a aplikácie – SoC 2004
  • Remote Educational Tools for Design and Testing – špeciálna sekcia na konferencii DSD’2005 Euromicro Conference on Digital System Design, Portugalsko, 2005

Kniha (učebnica)

  • Ako navrhovať digitálny obvod v grafickom návrhovom prostredí – metodická pomôcka pre študentov stredných škôl

    Ďalšie aktivity

        DDECS 2016
19ty ročník medzinárodného sympózia Design and diagnostics of electronic circuits and systems – DDECS 2016 → ...
        Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia
Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia Dňa 23.3.2016 navštívili náš ústav študenti informatického odboru Tatranskej akadémie v Poprade spolu so svojimi pedagógmi.… → ...
        Doktorandský seminár pred dizertačnou skúškou 8. 12. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: O. Kachman (Efektívne reprogramovanie nízkopríkonových vnorených zariadení) a J. Maťo (Personalizované riadenie inteligentného priestoru) → ...
        Aktivity ÚI SAV v Týždni vedy a techniky 2015
Deň otvorených dverí 12.11.2015 → ...
        Viedeň – Bratislava – Brno – Praha Seminár pre doktorandov
Vienna - Bratislava - Brno - Prague Joint Research Seminar for PhD Students, Bratislava, June 30, 2015 → ...