Stále poradné orgány riaditeľa

Operatívna rada riaditeľa

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., zástupca riaditeľa
Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.
Ing. Marta Mášiková Paulinová
Mgr. Róbert Sabo, PhD., vedecký tajomník
RNDr. Ján Glasa, CSc., predseda VR
Ing. M. Gatial, ved. ÚHT
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová, zapisovateľka

Ústavná rada

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Ing. P. Malík, PhD.
Ing. M. Rusko, PhD.
RNDr. I. Kostič
Ing. Š. Havlík, DrSc.
Ing. I. Bešina
Ing. M. Gatial
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová, zapisovateľka

Výskumno-manažérska rada

Ing. I. Bešina
Doc. Ing. L. Hluchý, PhD.
Doc. Ing. F. Čapkovič, CSc.
Doc. Ing. K. Dobrovodský, CSc.
Ing. P. Malík, PhD.
RNDr. J. Glasa, CSc.
Ing. Š. Havlík, DrSc.
Ing. P. Hrkút, CSc.
RNDr. I. Kostič
Ing. M. Rusko, PhD.
Ing. V. Tran, PhD.
Ing. M. Gatial
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová, zapisovateľka

Atestačná komisia

Predsedníčka: Ivana Budinská
Členovia:
  Zoltán Balogh
  zástupca ZO OZ
  Ján Glasa
  Štefan Havlík
  Ladislav Hluchý
Externí členovia:
  Štefan Kozák – PEVŠ
  Rastislav Královič – FMFI UK

Škodová komisia

RNDr. J. Glasa, CSc. – predseda
Ing. M. Mášiková Paulinová
Ing. Ľ. Obžera
Ing. I. Bešina
RNDr. V. Jablonská

Likvidačná komisia

Ing. V. Barák – predseda
Ing. Ľ. Obžera
Ing. M. Trnka
Ing. M. Gatial