Stále poradné orgány riaditeľa

Operatívna rada riaditeľa

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., zástupca riaditeľa
Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.
Ing. Marta Mášiková Paulinová
Mgr. Róbert Sabo, PhD., vedecký tajomník
RNDr. Ján Glasa, CSc., predseda VR
Ing. M. Gatial, ved. ÚHT
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová, zapisovateľka

Ústavná rada

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Ing. P. Malík, PhD.
Ing. M. Rusko, PhD.
RNDr. I. Kostič
Ing. Š. Havlík, DrSc.
Ing. I. Bešina
Ing. M. Gatial
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová

Výskumno-manažérska rada

Ing. I. Bešina
RNDr. V. Britaňák, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Doc. Ing. F. Čapkovič, CSc.
Doc. Ing. K. Dobrovodský, CSc.
Ing. P. Malík, PhD.
RNDr. J. Glasa, CSc.
Ing. Š. Havlík, DrSc.
Ing. P. Hrkút, CSc.
RNDr. I. Kostič
Ing. M. Rusko, PhD.
Ing. V. Tran, PhD.
Ing. M. Gatial
RNDr. V. Jablonská
Mgr. H. Laudárová

Atestačná komisia

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
Ing. Ivana Budinská, PhD.
Doc. Ing. Ladislav Halada, CSc.
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
RNDr. Ján Glasa, CSc.
Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Prof. Ing. Štefan Kozák, CSc.

Škodová komisia

RNDr. J. Glasa, CSc. – predseda
Ing. M. Mášiková Paulinová
Ing. Ľ. Obžera
Ing. I. Bešina
RNDr. V. Jablonská

Likvidačná komisia

Ing. V. Barák – predseda
Ing. Ľ. Obžera
Ing. M. Trnka
Ing. M. Gatial