O nás

Misia

Ústav informatiky SAV uskutočňuje excelentný výskum v súlade s aktuálnymi trendami v oblastiach aplikovanej informatiky, kybernetiky a mikroelektroniky. Svoj výskum realizuje prostredníctvom riešenia projektov a zapájaním sa do národných, ale najmä medzinárodných výskumných konzorcií. Zameriava sa aj na aplikácie výsledkov výskumu do praxe.
Ústav sa dlhodobo podieľa na strategickom budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie.

Vízia

Cieľom výskumu na Ústave informatiky SAV je prispievať k získavaniu nových poznatkov a rozvoju vedných oblastí, ktoré sú predmetom činnosti ústavu a napomáhať zlepšovaniu kvality života aplikáciou výsledkov výskumu do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Akčný plán ÚI SAV na roky 2016-2020

Informácie pre verejnosť