Skúsenosti s publikovaním v impaktovaných vedeckých periodikách

      Comments Off on Skúsenosti s publikovaním v impaktovaných vedeckých periodikách

Neformálna moderovaná diskusia pod vedením Doc. Mgr. Štefana Beňuša, PhD.
Dátum: 6. júna 2017 o 10.30 hod. zasadačka č. 102 Program Prezentácia