Seminár/workshop 9. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár/workshop 9. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

J. Zelenka: Používanie systému MATLAB na klastri v CVTI